Dôležité bezpečnostné rady

Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli vážnemu zraneniu alebo možnej smrti.

Okrem prevádzky pneumatiky pri správnom tlaku vzduchu môžu kontroly opísané v bodoch nižšie zabrániť zbytočnej demontáži alebo predčasnému zlyhaniu pneumatiky.

- Pravidelne (každé dva týždne) merajte a v prípade potreby upravujte tlak vzduchu v pneumatikách v súlade so špecifikáciami výrobcu vozidla, keď sú pneumatiky studené.

- Pravidelne kontrolujte pneumatiky, či nie sú abnormálne opotrebované, porezané, poškodené, vyduté na bočnej stene, cudzie predmety alebo vonkajší náraz.

- Pri výmene pneumatík nikdy neprezujte na pneumatiky s nižším indexom rýchlosti alebo nosnosti, ako špecifikuje výrobca auta. V prípade zimných pneumatík je povolený nižší rýchlostný index, ale musí to byť jasne uvedené v priestore pre cestujúcich pre vodiča (alebo musí byť nastavený varovný signál v systéme menu vozidla). Vo všetkých prípadoch musí index nosnosti zodpovedať špecifikáciám výrobcu vozidla, odchýlky od tohto sú povolené len smerom nahor. V každom prípade skontrolujte parametre pneumatiky.

- Skontrolujte opotrebovanie pneumatík. V prípade osobných pneumatík je povinná výmena pneumatík so zostávajúcou hĺbkou profilu 1,6 mm. To je 3 mm pre nákladné pneumatiky a 5 mm pre medzinárodnú osobnú dopravu a prepravu nebezpečných materiálov.

- Nikdy nepreťažujte svoje vozidlo. Maximálnu nosnosť zistíte podľa nosnosti pneumatík alebo v príručke majiteľa vozidla.

- Všetky pneumatiky sa rýchlejšie opotrebúvajú, ak jazdíte vysokou rýchlosťou, v ostrých zákrutách, s častým brzdením a zrýchľovaním a často na zlých cestách. Cesta plná výmoľov, kameňov alebo iných ostrých predmetov môže pneumatiku zničiť. Na takýchto cestách jazdite opatrne a pred jazdou normálnou rýchlosťou skontrolujte pneumatiky, či nie sú poškodené.

- Nejazdite rýchlo na chodník pod ostrým uhlom a vyhnite sa prudkému nárazu na obrubník. To môže spôsobiť vnútorné poškodenie pneumatiky a neskôr viesť k prasknutiu pneumatiky pri vysokej rýchlosti. V prípade potreby choďte pomaly a v pravom uhle na chodník.

Vyhnite sa zraneniu

Pravidelne kontrolujte, či pneumatiky nie sú abnormálne opotrebované, škrabance, hrbole, oddeľovanie, rezy alebo iné poškodenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania. Upozorňujeme, že na vnútornej strane pneumatiky môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je zvonka viditeľné. Ak si myslíte, že vaša pneumatika môže byť poškodená, určite ju nechajte odstrániť a skontrolovať kvalifikovanému odborníkovi.

Tlak vzduchu

Tlak vzduchu zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri bezpečnej prevádzke pneumatík a výrazne ovplyvňuje výkon pneumatiky a jej kilometrový výkon. Pri nastavovaní správneho tlaku vzduchu vždy postupujte tak, ako je popísané v príručke majiteľa vozidla.

Použitie nesprávneho tlaku vzduchu výrazne znižuje priľnavosť pneumatík a vedie k rýchlemu, abnormálnemu opotrebovaniu. Negatívne je ovplyvnená aj ovládateľnosť auta, ktorá je napríklad významným rizikovým faktorom pri prejazde zákrutami vo vysokej rýchlosti.

Okrem výrazného zhoršenia jazdných vlastností vozidla môže nesprávny tlak vzduchu spôsobiť aj prehriatie pneumatík, čo môže viesť k náhlej strate tlaku alebo nenávratnému poškodeniu.

Tlak vzduchu v pneumatikách by sa mal kontrolovať aspoň raz za mesiac, pretože tlak vzduchu v pneumatikách sa môže časom prirodzene znižovať. Tlak vzduchu v pneumatikách sa musí merať a upravovať vždy, keď sú studené. Pneumatiky, ktoré neboli v prevádzke aspoň 3 hodiny alebo ktoré prešli len 1-2 kilometre pri veľmi nízkej rýchlosti, sa považujú za studené. Odporúča sa tiež pravidelne kontrolovať tlak vzduchu v rezervnom kolese. Je dôležité nezabudnúť na použitie uzáverov ventilov. Čiapočka ventilu zaisťuje vzduchové tesnenie a chráni ventil pred kontamináciou.

*Dôležité: Nikdy neupravujte (neznižujte) tlak v pneumatikách, keď sú horúce.

Nosnosť

Pri výmene pneumatiky vždy nainštalujte pneumatiku s rovnakým alebo vyšším indexom zaťaženia a rýchlosti ako má pôvodná pneumatika z výroby. Pneumatiky jazdiace s vyšším než povoleným zaťažením sa môžu prehriať, čo môže viesť k poruche pneumatiky alebo náhlej strate vzduchu. Preťažovanie – podobne ako používanie nízkeho tlaku vzduchu – výrazne zhoršuje jazdné vlastnosti vozidla a priľnavosť pneumatík, preto pneumatiky nikdy nepreťažujte.

Ak si nie ste istí nákladom, prečítajte si príručku majiteľa vozidla.

V prípade pneumatík pre nákladné autá a terénnych pneumatík sa dôsledne riaďte predpismi v tabuľkách nosnosti, pretože tie špecifikujú, aký tlak by sa mal použiť pre aké zaťaženie a rýchlosť.

Rýchlosť

Pri výmene pneumatík – ako je popísané v používateľskej príručke vozidla – sa uistite, že ste zvolili správnu veľkosť pneumatík a rýchlostný index. Aby ste zachovali rýchlostnú kapacitu vozidla, vždy nainštalujte pneumatiku s rýchlostným indexom rovnakým alebo vyšším ako pneumatika z výroby.

Rýchlostný index pneumatík neznamená, že vozidlo môže bezpečne jazdiť v tomto rozsahu rýchlostí. Ak nebudete vozidlo riadiť bezpečnou a povolenou rýchlosťou, môžete sa vážne zraniť alebo usmrtiť.

Označenie rýchlostného indexu nemožno použiť na opravené pneumatiky.

Rýchlostný index možno prečítať z označenia plného rozmeru pneumatiky, napr.: 225/50R16 96 W

Hangalapú fordítás 1 099 / 5 000 Fordítási találatok

Životnosť pneumatík:

V kanáli pneumatík je šesť gumových podložiek indikujúcich opotrebovanie s presadením 60°, ktoré indikujú opotrebovanie pneumatík a upozorňujú vás na ich výmenu. Tieto indikačné podložky vyčnievajú z kanála do výšky 1,6 mm.

Keď opotrebovanie behúňa dosiahne tieto doštičky, pneumatiku je potrebné okamžite vymeniť.

Pneumatiky však odporúčame vymeniť pred dosiahnutím minimálnej hĺbky profilu 1,6 mm, pretože s klesajúcou hĺbkou profilu sa zvyšuje riziko aquaplaningu (plávania vo vode) a tiež sa zhoršujú brzdné vlastnosti - najmä na mokrej vozovke. .

Odporúčanie výmeny pneumatík: letné pneumatiky sa odporúča vymeniť pred dosiahnutím minimálnej hĺbky dezénu 1,6 mm (pre 3 mm profil) a zimné pneumatiky, keď je hĺbka dezénu 4,0* mm – z dôvodu dezén lamiel, výkon zimných pneumatík výrazne klesá, akonáhle dosiahnu 4 mm.

*V Rakúsku zákon stanovuje, že so zimnými pneumatikami môžete jazdiť len počas zimnej sezóny a že hĺbka profilu pneumatík nesmie byť menšia ako 4 mm.

Inštalácia pneumatík:

Inštalácia a hustenie pneumatík môže byť nebezpečné, preto ich zverte iba odborníkovi, ktorý používa správne nástroje a technológiu. Pneumatika a ráfik kolesa, ktoré môžu v dôsledku nesprávnej inštalácie explodovať, môžu spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Vnútorný priemer pneumatiky a vonkajší priemer ráfika musia byť vždy rovnaké. Počas hustenia pneumatiky nikdy nestojte, neohýbajte sa a nesiahajte na ňu. Pri montáži pneumatík na popruh nikdy neprekračujte montážny tlak 40 psi. Ak ráfik pneumatiky pri tomto tlaku nesedí na remienku, demontujte pneumatiku, znova namažte ráfik a znova namontujte pneumatiku.

Vycentrovanie kolies:

Dôležitou požiadavkou je po montáži pneumatiku staticky a dynamicky vyvážiť. Všetky rotujúce telesá – kvôli nedokonalému rozloženiu materiálu – majú určitú mieru nevyváženosti. To je potrebné eliminovať, pretože okrem škodlivého vplyvu nevyváženosti na životnosť a mieru opotrebovania výrazne ovplyvňuje jazdné vlastnosti a stabilitu vozidla.

Toto by sa malo robiť iba v špecializovanej dielni a odborníkom!

Otáčanie pneumatík:

Pneumatiky je bezpodmienečne nutné vykonávať v pravidelných intervaloch – podľa pokynov výrobcu vozidla

– byť vymenené (rotujúce pneumatiky). Týmto spôsobom môžeme optimalizovať mieru opotrebovania pneumatík a vyhnúť sa niekoľkým abnormálnym opotrebovaniam – napríklad opotrebovaniu pílových zubov.

Oprava pneumatík:

V každom prípade nechajte pneumatiky opraviť v odbornej dielni. Ukážte akékoľvek abnormality odborníkovi, aby určil, či je oprava potrebná a možná. Výrobca pneumatiky nezodpovedá za realizovateľnosť opravy a jej kvalitu! Na opravené pneumatiky, ich správanie a počet najazdených kilometrov sa už nevzťahuje záruka výrobcu!

Skladovanie pneumatík:

Skladovanie ovplyvňuje výkon a vzhľad pneumatík, preto je dôležité správne skladovať pneumatiky počas mimosezónneho obdobia.

  • Pri zostupovaní z vozidla označte pneumatiku, v akej polohe bola spustená.
  • Umyte pneumatiku (alebo celé koleso)
  • Odstráňte všetky kamene, ktoré zostali v kanáloch alebo lamelách.
  • Pneumatiky skladujte na chladnom mieste chránenom pred svetlom.
  • Neskladujte pneumatiky na mieste, kde by s nimi mohlo prísť do kontaktu palivo, mazivo, olej alebo iné chemické látky.
  • Ak sú pneumatiky namontované na ráfiku, skladujte ich zložené alebo zavesené.
  • Ak sú pneumatiky odstránené z ráfika, odporúča sa ich skladovať vo zvislej polohe s mesačným striedaním.